Platba a doprava

1. Platobné podmienky

1.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

1.2. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

1.3. Všetky prebiehajúce akcie na tovar platia do vypredania zásob.

1.4. V prípade platby bezhotovostným bankovým prevodom bude objednávka vybavená až po pripísaný prostiedkov na účet Predávajúceho.

 

2. Dodacie podmienky

2.1. Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu za pomoci slovenskej pošty, listovej zásielky 1. triedy, alebo kuriérskou službou DirectParcelDistribution SK s.r.o..

2.2. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne od 3do 6 pracovných dní od vystavenia objednávky.

2.3. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

2.4. Doručenie objednaného tovaru je bezplatné.

2.5. Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

 

Newsletter