Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty Telefón: +421 907 072 308
Email: info@tamina.eu

Fakturačná adresa
SharkTech s.r.o.
Hviezdoslavova 38
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 48277355
DIČ: 2120117032
Nie sme platcovia DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: sro, vložka číslo: 39360/N.

Dozorný orgán Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024
Kontaktný formulár

Newsletter